De meeste klanten die ik heb zijn (vermogende) seniore particulieren en gevestigde ondernemers. Wanneer de tijd komt dat er een overschot is aan spaargeld, is één van de vragen die me regelmatig gesteld wordt, of het verstandig is daarmee de rest van de hypotheek af te lossen.

Het is niet aan mij om een waardeoordeel te hebben over andermans motieven wanneer ervoor wordt gekozen een hypotheek af te lossen met de opbrengst van de verkoop van een bedrijf of een ontvangen erfenis. Ik ben altijd wel nieuwsgierig naar het werkelijke motief waaróm iemand dat zou doen.

Je zou denken dat de rekenmachine wel vertelt of aflossen verstandig is. Meestal hebben mijn klanten allang uitgerekend dat aflossing van de hypotheek een voordeel oplevert in de maandlasten. En toch vragen ze dan nog even aan mij of dat wel verstandig is. Even checken of ze niet gek zijn bij iemand die er verstand van heeft. Zien we niet iets over het hoofd?

Doorgaans is er geen behoefte aan mijn antwoord, maar wél aan mijn vragen. Nadenken over die vragen kan zomaar betekenen dat de conclusie moet worden getrokken dat je hypotheek aflossen onzinnig is.

Een paar voorbeelden daarvan:

  • De belangrijkste vraag die je je moet stellen voordat je geld parkeert in de bakstenen van de woning is deze: Stroomt mijn geld in de richting van wat voor mij waardevol is? Met andere woorden: Is aflossing van de hypotheek écht de méést zinvolle en betekenisvolle besteding van mijn geld die ik in mijn leven kan bedenken?
  • Kan het zijn dat het motief om af te lossen is ingegeven door wat je niét wilt in plaats van wat je wél wilt? Ik bedoel dit: Ben je misschien allergisch voor 0% rente op de bank en wil je dat voorkomen? Of: Ben je misschien allergisch voor het hebben van schuld? Omdat schuld hebben niet goed is? Is dat je motief? En waar komt die overtuiging dan vandaan?
  • Kan het zijn dat je door het aflossen van de hypotheek jezelf afhelpt van een mentaal probleem? Ik bedoel: Vind je het lastig om te bepalen wat je met een pak geld op je spaarrekening moet? Heb je eigenlijk geen idee wat je met vermogen kan in je éigen leven? Verleg je dáárom het probleem naar je kinderen en erfgenamen die jouw spaargeld dan gewoon als overwaarde op je woning erven?
  • Zijn er trouwens situaties denkbaar, waarbij het handig is dat je geld niét vastzit in de bakstenen, maar gewoon op de bank staat? Denk aan ziekte, inkoop van zorg, de financiële situatie van je partner ná jouw overlijden, iemand die acuut financiële hulp nodig heeft, enzovoort.

Het gaat er in je financiële leven niet om WAT je met je geld moet doen en ook niet zozeer om HOE je je financiën organiseert. Het gaat er vooral om WAAROM je doet wat je doet met je geld.

Wat zijn jouw persoonlijke drijfveren en idealen? Baseer jij je financiële (en vermogensrechtelijke) besluiten dáárop?  Niet wat je niét wilt, maar wat je wél wilt met je geld is belangrijk.

En ja, alléén als het wérkelijk zo is dat je niets zinnigers kunt bedenken dan met je spaargeld je hypotheek af te lossen, dan geef ik toe dat aflossen van je hypotheek zin heeft.