EEN VERMOGENSPLAN VOOR FINANCIEEL EN IMMATERIEEL RENDEMENT

Wat doe ik met mijn spaargeld nu de rente nihil of zelfs negatief is? Hoe draag ik fiscaal vriendelijk vermogen over op de volgende generatie? En het aflossen van de hypotheek, is dat verstandig?

Veel vermogende particulieren en gevestigde ondernemers lopen met deze en andere vragen rond. Vermogensbegeleider Gertjan Brouwer van Passieva geeft deskundig antwoord, helpt bij de ontwikkeling van uw persoonlijke vermogensplan en begeleidt de consequente uitvoering en planning. Passieva beheert geen vermogens en verkoopt geen producten zoals pensioenen, verzekeringen, hypotheken en spaarrekeningen. Passieva begeleidt vermogenden en hun vermogen.

Wat is een vermogensbegeleider?

Een strategisch en monetair specialist met kennis van vermogenscategorieën, beheerstijlen en methoden van resultaat- en risicomanagement. Een vermogensbegeleider begeleidt planontwikkeling, uitvoering en planning. Samen met u stelt hij een vermogensplan op voor de korte en lange termijn.

Een vermogensplan dat verder kijkt

De basis voor uw vermogensplan is een grondige inventarisatie van uw financiële situatie. Het plan begint met een solide financieel fundament: uw vermogen in termen van geld en bezittingen. Is dit inzichtelijk, dan gaat Gertjan Brouwer het gesprek met u aan. Over wensen en idealen, zingeving en drijfveren. Deze krijgen een plaats in het vermogensplan dat naadloos aansluit bij wie u bent.

Vermogensbegeleiding op langere termijn

Is uw vermogensplan vastgesteld, dan begeleidt Passieva de uitvoering en planning. We gaan een duurzame vertrouwensrelatie met u aan en onderhouden die. Dit zorgt ervoor dat uw strategie leidt tot resultaat, zowel in financiële als immateriële zin. Begeleiding zorgt er bovendien voor dat u koers houdt en niet wordt meegesleept door de waan van de dag in de financiële wereld. Natuurlijk sturen we bij als de situatie daarom vraagt en spelen we strategisch en tactisch in op kansen en ontwikkelingen.

Vrijblijvend in gesprek over de kansen van uw vermogen?

Vul het formulier hieronder in en we maken een afspraak voor een kennismaking.