Geld en bezittingen: activa of passiva?

Als mens heeft u vermogen, geld en bezittingen, in economische termen activa. In feite zijn het echter passiva, middelen die we ontvangen en na ons aardse leven moeten achterlaten. Passieva Financieel Advies is er voor mensen die dit begrijpen, hun vermogen met passie willen beheren en actief inzetten in lijn met hun overtuiging. Vermogen is voor hun geen doel op zich, het is een middel om doelen te realiseren. Voor zichzelf, voor hun naasten of voor de wereld als geheel.

Gertjan Brouwer van Passieva is gesprekspartner voor vermogende particulieren en gevestigde ondernemers. Hij begeleidt ze in alle drie de vermogensfases:

  • Vermogensopbouw
  • Vermogensinzet
  • Vermogensoverdracht

Als vermogensbegeleider is hij vertrouwenspersoon voor relaties en voert gesprekken die veel verder gaan dan financiële, fiscale en juridische aspecten. Zeker, deskundige financiële strategie is de basis van de samenwerking en deze wordt vastgelegd in een solide vermogensplan. Precies zoals u verwacht van een financieel expert. Tegelijk is Gertjan Brouwer uw metgezel die óók vragen stelt over uw drijfveren en idealen. Vragen over hoe u de verbinding legt tussen uw vermogen en uw levensovertuiging. Als die verbinding tot stand komt, krijgt vermogen echt waarde, in financiële én immateriële zin.

Vrijblijvend in gesprek over de kansen van uw vermogen?

Vul het formulier hieronder in en we maken een afspraak voor een kennismaking.